Электрондук өз ара аракеттенүү борбору

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы

 «Түндүк» ЭВӨС

Электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы

«Түндүк» ведомстволорлор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму – бул мамлекеттик жана муниципалдык органдарга, ошондой эле юридикалык жактарга, жарандарга жана уюмдарга электрондук түрдө мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды сунуштоо үчүн зарыл болуучу маалыматтар менен алмашууга мүмкүндүк бере турган маалыматтык тутум.

«Түндүк» долбоорунун максаты – мамлекеттик бийлик органдарында башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу, коррупцияны олуттуу кыскартуу, жарандар жана ишкерлер үчүн аныкталган маалыматтарды алууну автоматташтыруунун жана камсыздоонун, мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүлөрдүн сапаттуу жана ыкчам колдонуунун эсебинен бюрократиялык бөгөттөрдү төмөндөтүү.

 

«Түндүк» ЭВӨС

электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасы

Юридикалык маанилүүлүгү

Ар бир “Түндүк” аркылуу болгон транзакция автоматтык түрдө кол коюп документ болуп калат (справка, отчет, маалымат);

Транзакция журналы

Ар бир органда жасалган транзакциянын тарыхы сакталат;

Катышуучу болуу

«Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасына катышуучу туташ болуу үчүн төмөнкү иш-аракеттерди аткарууга зарыл:

Каталогто катто иш-чараларын өтүү

Получить доступ к Каталогу решений межведомственного взаимодействия можно в ГП «Центр электронного взаимодействия»

Электрондук кол тамганы жана токенди алуу

Получить две электронных цифровых подписи и один ключевой носитель (токен) Jacarta  в  ГП «Инфоком»

Коопсуздукту сактоо серверин жайгаштыруу

выделить вычислительные ресурсы для установки сервера безопасности с минимальными техническими характеристиками (Ubuntu 14.04, 64-bit, 3 GB RAM, 80GB free disk space, выделенный статический «белый» IP-адрес).

Макулдашууну түзүү

53
Коопсуздукту сактоо сервер жайгаштырылган
60
Адаптер жазылган
53
ЭЦП жана токен алынган
19
Маалымат алмашуулар ишке киргизилген

БАЙЛАНЫШ ҮЧҮН


МИ «ЭАБ»

 Адрес:

720044, Бишкек ш., Токтоналиева көч. 96

Электрондук почта:

office@tunduk.gov.kg

Телефон:

Жалпы бөлүм
+996 312 61 01 39

Факс:

+996 312 54 66 46

Иштөө графиги:
дүйшөмбү-жума: 9:00-18:00