Кыргыз Республикасынын өкмтүнүн 2019-жылдын 23-январь № 18-130 «Мамлекеттик органдардын биринчи кезектеги маалыматтар базаларын иштеп чыгуу Планын ишке ашыруу тууралуу» Кыргыз Республикасынын Премьер-министринде болгон кеңешменин ПРОТОКОЛУ

2019-жылдын 23-январь № 18-130 Протоколу

Кыргыз Республикасынын өкмтүнүн 2018-жылдын 15-август № 18-82 ««Түндүк» ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү тутуму тууралуу» Кыргыз Республикасынын Премьер-министринде болгон кеңешменин Протоколу

2018-жылдын 15-август № 18-82 Протоколу

Кыргыз Республикасынын өкмтүнүн 2017-жылдын 21-ноябры № 762 «Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө» токтому

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2017-жылдын 21-ноябры № 762 Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө   «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесине, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ТОКТОМ КЫЛАТ: Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптары (мындан ары — Талаптар) […]

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган 2017-жылдын 19-июлу № 127 «Электрондук башкаруу жөнүндө» мыйзамы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2017-жылдын 19-июлу № 127 Электрондук башкаруу жөнүндө 2017-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган   1-глава. Жалпы жоболор 1-берене. Ушул Мыйзамдын колдонуу чөйрөсү Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасындагы электрондук башкаруу тартибин аныктайт. Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын, уюмдардын жана жарандардын электрондук формадагы электрондук документтерди жана башка […]

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган 2017-жылдын 19-июлу № 128 «Электрондук колтамга жөнүндө» мыйзамы

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2017-жылдын 19-июлу № 128 Электрондук колтамга жөнүндө 2017-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган   1-берене. Ушул Мыйзамдын колдонуу чөйрөсү Ушул Мыйзам жарандык-укуктук бүтүмдөрдү түзүүдө, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүүдө, мамлекеттик жана муниципалдык функцияларды аткарууда, ошондой эле юридикалык маанилүү аракеттерди жасоодо электрондук колтамганы пайдалануу боюнча мамилелерди жөнгө салат. Кыргыз Республикасынын […]

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрели № 200 «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасындагы маалыматтык системалардын өз ара аракеттенүүсүнө карата талаптарды бекитүү жөнүндө» токтому

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 11-апрели № 200 «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасындагы маалыматтык системалардын өз ара аракеттенүүсүнө карата талаптарды бекитүү жөнүндө Электрондук башкарууга өтүүнүн алкагында ведомстволор аралык өз ара аракеттенүүнүн сапатын жогорулатуу максатында, «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык […]

Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018-жылдын 11-апрели № 201 «Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Электрондук өз ара аракеттенүү борбору» мамлекеттик ишканасын түзүү жөнүндө» токтому

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2018-жылдын 11-апрели № 201 Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Электрондук өз ара аракеттенүү борбору» мамлекеттик ишканасын түзүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук өз ара аракеттенүү системасын талаптагыдай жана натыйжалуу ишке киргизүү максатында, «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын […]