Мамлекеттик органдардын биринчи кезектеги маалыматтар базаларын иштеп чыгуу Планы
 

Маалыматтар базаларынын аталыштары Ишке киргизүү мөөнөтү Жооптуу аткаруучу
1 Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелери аткаруу боюнча (келишим боюнча) талаптар укуктарын каттоо боюнча маалымат 2018-ж. 30-сентябры Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги
2 Юридикалык жак, филиал (өкүлчүлүк) боюнча маалыматты берүү 2018-ж. 31-декабры
3 Нотариалдык аракеттерди жүзөгө ашыруучу жактардын мамлекеттик реестринен алынуучу маалымат 2019-ж. 31-майы
4 Бюджетке келип түшкөн салык милдеттенмелерин берүү боюнча маалымат 2018-ж. 30-сентябры Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
5 Бюджетке келип түшкөн төлөмдөр жөнүндө маалымат 2018-ж. 30-ноябры
6 Адамдарды издөө жөнүндө маалымат («Издөө») 2018-ж. 30-ноябры Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги
7 Соттолуусунун бар экендиги тууралуу маалымат 2019-ж. 30-январы
8 Транспорт каражаттарын издөө боюнча маалымат («Багыттама») 2019-ж. 30-январы
9 ЖКЭни бузган транспорт каражаттары жөнүндө маалыматты берүү (ЖКККББ) 2019-ж. 30-январы
10 Төрөлүү жана өлүм учурлары жөнүндө маалымат 2018-ж. 15-ноябры Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги
11 Саламаттыкты сактоо уюмдары жөнүндө маалымат 2019-ж. 28-февралы
12 Саламаттыкты  сактоо ууюмдарына карата катталган калк тууралуу маалымат 2018-ж. 31-декабры
13 Кыргыз Республикасында катталган дары-дармек каражаттары боюнча маалымат 2019-ж. 28-февралы
14 Кыргыз Республикасынын жарандарында психикалык бузулуулар бар экендиги тууралуу маалымат 2019-ж. 31-январы
15 Кыргыз Республикасынын жаранында наркологиялык бузулуулар бар экендиги тууралуу маалымат 2019-ж. 31-январы
16 Сасык тумоо жана курч кармаган респиратордук оорулардын катталган учурлары жана алардын эпидемиологиялык чеги жөнүндө маалымат. 2019-ж. 31-марты
17 Саламаттыкты сактоо уюмдары боюнча убактылуу ишке жарамсыздыктын берилген баракчалары боюнча маалымат (I баскыч – Бишкек ш.) 2019-ж. 31-июну
18 Саламаттыкты сактоо уюмдарынын электрондук амбулатордук медициналык картасынан алынган маалымат (I баскыч – Чүй областы) 2019-ж. 30-сентябры
19 Кыргыз Республикасындагы чет өлкөлүк окуу жайлары тарабынан берилген билим тууралуу документердин эквиваленттүүлүгүн таануу тууралуу маалымат 2018-ж. 30-ноябры Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги
20 Менчик формасынан жана ведомстволорлук баш ийүүсүнөн көз карандысыз, студент тарабынан билим берүү программаларын өздөштүрүүнүн жыйынтыктарын кошо  алуу менен орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери тууралуу маалымат 2019-ж. 28-февралы
21 Кыргыз Республикасында берилген жогорку жана орто кесиптик билиминин дипломдору, толук жана толук эмес орто билими  тууралуу маалымат 2019-ж. 28-февралы
22 Кыргыз Республикасынын баштапкы жалпы, негизги жалпы жана орто жалпы билим программалары боюнча окуучулар жана жалпы билим берүү уюмдарындагы мугалимдер жөнүндө маалымат 2018-ж. 31-декабры
23 Кыргыз Республикасынын студент-жарандарын Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан чет өлкөлүк мамлекеттердин билим берүү уюмдарында окутууга жөнөтүү жөнүндө маалымат 2019-ж. 28-февралы
24 Мурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин ведомстволорлук сыйлыктарын алышкан жеке жактар тууралуу маалыматтар базасынан алынган маалымат 2019-ж. 31-январы
25 Билим берүү ишмердигин жүзөгө ашыруу укугуна карата лицензиялардын жана сертификаттардын бар экендиги тууралуу маалыматты берүү 2019-ж. 31-январы
26 Билим берүү жана илим тутуму тууралуу статистикалык, маалыматтык жана башка маалыматтарды берүү боюнча маалымат 2019-ж. 31-декабры
27 Жүргүнчүлөрдү ташуучулар жана эл аралык жүк ташуучулар тууралуу маалыматты берүү 2018-ж. 30-сентябры Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлиги
28 Жөлөкпулдарды алуучу адамдар тууралуу маалыматты берүү 2018-ж. 30-сентябры Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги
29 Бала асырап алуу жөнүндө маалымат 2018-ж. 31-декабры
30 Эмгек рыногунун маалыматтык тутуму 2019-ж. 30-апрели
31 ДМЧАлар боюнча маалымат 2019-ж. 30-июну
32 Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиктин берилген сертификаттары тууралуу маалымат. 2018-ж. 30-ноябры Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги
33 Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына шайкештиги жөнүндө берилген декларациялар тууралуу маалымат. 2018-ж. 30-ноябры
34 Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына продукциянын шайкештигине баа берүүнү жүзөгө ашырышкан сертификаттоо боюнча органдар жөнүндө маалымат 2018-ж. 30-ноябры
35 Бирдиктүү формадагы Евразия экономикалык бирлигинин техникалык регламенттеринин талаптарына продукциянын шайкештигине баа берүүнү жүзөгө ашырышкан сыноо лабораториялары (борборлору) жөнүндө маалымат 2018-ж. 30-ноябры
36 Техникалык кароодон өтүшкөн транспорт каражаттары тууралуу маалымат 2019-ж. 30-декабры
37 Электрондук кызмат көрсөтүүлөрдүн мамлекеттик порталы аркылуу арыздарды берүү,
 Электрондук төлөмдөрдүн мамлекеттик тутуму аркылуу акытөлөө жөнүндө маалымат
2018-ж. 15-октябры Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети
38 Радиожыштык нурлануусуна карата жабдуулардын шайкештиги жөнүндө маалымат 2019-ж. 31-марты
39 Номерлөөнүн бөлүнгөн улуттук ресурсу боюнча маалымат 2019-ж. 31-майы
40 СИН маалыматтарды берүү боюнча маалымат 2018-ж. 30-сентябры Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы
41 Салык төлөөчү болуп таанылган салык карызынын бардыгы тууралуу маалымат 2018-ж. 30-сентябры
42 Жеке ишкердик ишмердигин жүргүзүү боюнча маалымат 2018-ж. 30-сентябры
43 Юридикалык жактар тарабынан мамлекеттик бюджеттин пайдасына жүргүзүлгөн факт жүзүндөгү салык төлөмдөрү тууралуу маалымат 2018-ж. 31-декабры
44 FORM STI 132,133,133-01,134 формалары боюнча салык төлөөчүлөрдүн кирешеден алынуучу салык боюнча маалымат 2018-ж. 31-декабры
45 Никелешүүсүн каттоо /никесин бузуу тууралуу акттарды (үй-бүлөлүк абалы) тууралуу акт жазууларын каттоо тууралуу маалымат (2015-жылдан тартып) 2018-ж. 30-сентябры Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы
46 ИЖН боюнча маалыматты берүү (1996-жылдан тартып) 2018-ж. 30-сентябры
47 Өлүм актын каттоо тууралуу маалымат (2015-жылдан тартып) 2018-ж. 30-сентябры
48 Паспорттун статусу боюнча маалымат (жарактуу/жараксыз). Паспорт маалыматтары тууралуу маалымат (2006-жылдан тартып) 2018-ж. 30-сентябры
49 Баланын туулгандыгын каттоо тууралуу маалымат (2015-жылдан тартып) 2018-ж. 30-сентябры
50 Кыргыз Республикасынын Дарек каттоосунан алынган маалымат (областтардын, райондордун, калктуу пункттардын, көчөлөрдүн аталыштары) (2015-жылдан тартып) 2018-ж. 30-сентябры
51 Дарек-маалымдама бюросунан алынган маалымат (ДМБ) (каттоо орду) – каттоосунун дареги (1990-жылдан тартып) 2018-ж. 31-октябры
52 Транспорт каражаты тууралуу маалымат (1996-жылдан тартып) 2018-ж. 31-октябры
53 Катталган чет өлкө жарандары тууралуу маалымат (2017-жылдан тартып) 2018-ж. 30-ноябры
54 Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалымат (2012-жылдан тартып) 2019-ж. 31-марты
55 Кыймылсыз мүлккө карата жүк келүүнүн бардыгы боюнча маалымат (2012-жылдан тартып) 2019-ж. 31-марты
56 Дипломдорду жана аттестаттарды валидациялоо боюнча маалымат (2005-жылдан тартып) 2019-ж. 31-марты
57 Кыймылдуу мүлккө карата жүк келүүнүн бардыгы боюнча маалымат (1996-жылдан тартып) 2019-ж. 30-апрели
58 Эркинен ажыратуу жайларынан бошотулган адамдар боюнча маалымат 2019-ж. 31-майы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы
59 Кыргыз Республикасынын жыйнактама санкциялык тизмеги (Террористтик жана экстремисттик ишмердикке же массалык жок кылуунун куралын таркатууга тиешеси бар жеке жана юридикалык жактардын тизмеги) 2019-ж. 30-январы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоонун мамлекеттик кызматы
60 Товарларга карата бажы декларациясы боюнча маалымат 2018-ж. 30-ноябры Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы
61 Төлөмдөр боюнча маалымат 2018-ж. 31-декабры
62 Товар белгилеринин маалыматтарынын улуттук базасы боюнча маалымат 2019-ж. 28-февралы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы
63 Илимий-техникалык документациянын жарактуулугу тууралуу маалымат 2019-ж. 31-марты
64 Спорттук наамдардын бар экендиги тууралуу маалыматты берүү 2019-ж. 30-майы Кыргыз Республикасынын Жаштар иштери, дене тарбиясы жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги
65 Кыргыз Республикасынын өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын статусу жөнүндө маалымат  2019-ж. 28-февралы Кыргыз Республикасынын курчап турган чөйрө жана токой чарбачылыгы мамлекеттик агенттиги
66 Ири мүйүздүү малдын бар экендиги боюнча маалымат 2019-ж. 31-марты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция
67 ММК бар экендиги боюнча маалымат 2018-ж. 30-октябры Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу Фонду
68 Дарыланып айыккан учурлар боюнча маалымат 2019-ж. 28-февралы
69 Негизги фонддордун мамлекеттик классификаторуна ылайык мамлекеттик кыймылсыз мүлктүн бар экендиги боюнча маалымат 2019-ж. 30-июну Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу Фонду
70 Камсыздандыруу салымдары боюнча карызынын бардыгы тууралуу маалымат 2018-ж. 31-декабры Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду
71 Пенсия алуу боюнча маалымат 2019-ж. 31-январы
72 Камсыздандырылган адамдын иш мезгилдери тууралуу маалымат 2019-ж. 31-январы
73 ММК фонду боюнча акыркы чегерүү мезгили тууралуу маалымат 2019-ж. 31-январы
74 Камсыздандыруу салымдарынын төлөөчүсүнүн статусу жөнүндө маалымат (төлөөчүгө билдирме) 2019-ж. 31-январы
75 Мамлекеттик социалдык камсмыздандыруу каражаттары боюнча эсептик ведомостводон алынган маалымат 2019-ж. 1-июлу
76 Бош кызмат орундары боюнча маалымат 2019-ж. 30-октябры Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы
77 Товарлар менен тышкы соодалашуу боюнча маалыматтар базасын түзүү (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматынан алынган маалыматтардын негизиндеги товарларга карата декларациялар боюнча маалыматтар) 2018-ж. 31-декабры Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык комитети
78 Чарба жүргүзүүчү субъекттердин отчетторунун интеграцияланган маалыматтар базасын түзүү (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматынан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Социалдык фондунан алынган маалыматтардын негизинде) 2019-ж. 31-июлу
79 Калктын табигый жана миграциялык кыймылы боюнча маалыматтар базасын түзүү (Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматтарынан)

 

2019-ж. 30-сентябры
80 Жүк келүүнүн бардыгы боюнча маалымат 2019-ж. 30-июну Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу Сот департаменти
81 Транспорт каражаттарын башкаруу укугунан ажыратылган адамдар боюнча маалымат 2019-ж. 30-июну
82 Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат 2019-ж. 30-сентябры Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы

 

 

План автоматизации справок на 20 апреля 2019 года

Наименование справки

/ Наименование органа, предоставляющего справку

Орган, получающий справку Ожидаемые результат Дата реализации Ответственный исполнитель
1 Информация о налоговой регистрации налогоплательщика

 

ГНС

МТСР Автоматическое поступление данных гражданина о регистрации налогоплательщтика для быстрого получения пособий 30 июля 2019 г. МТСР
2 Информация о наличии пенсии

СФ

МТСР Для получения ежемесячного пособия лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение («социальное пособие»), автоматически появится индикатор, подтверждающий наличие или отсутствие пенсии 30 июля 2019 г. МТСР
3 Информация о наличии страховых взносов

 

СФ

МТСР При заполнении данных о лице, претендующем на получение пособий, автоматически проверяется наличие социальных выплат 30 июля 2019 г. МТСР
4 Информация о наличии регистрации налогоплательщика, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью

 

ГНС

МТСР При заполнении данных о лице, претендующем на получение пособий, автоматически проверяется наличие налоговых выплат 30 июля 2019 г. МТСР
5 Справка о наличии недвижимого имущества

 

ГРС

 

МТСР При заполнении данных о лице, претендующем на получение пособий, автоматически появится индикатор, подтверждающий наличие у лица объектов недвижимости, превышающих минимальные требования. 30 июля 2019 г. МТСР
6 Информация о наличии движимого имущества

 

ГРС

 

МТСР При заполнении данных о лице, претендующем на получение пособий, автоматически появится индикатор, подтверждающий наличие у лица объектов движимого имущества, не удовлетворяющих минимальным требованиям 30 июля 2019 г.

 

МТСР
7 Информация по регистрации акта о смерти

 

ГРС

МТСР Для получения ежемесячного пособия лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение («социальное пособие»), автоматически появится свидетельство о смерти кормильца. 30 июля 2019 г. МТСР
8 Информация по адресно-справочному бюро (АСБ) – адрес регистрации

 

ГРС

МТСР При заполнении данных о лице, претендующем на получение пособий, автоматически появится индикатор, подтверждающий наличие у заявителя временной регистрации по месту обращения. Если заявитель  не имеет временной регистрации, то дальнейший процесс заполнения невозможен. 30 июля 2019 г. МТСР
9 Информация о наличии крупного рогатого скота

 

ГИВФБ

 

МТСР При заполнении данных о лице, претендующем на получение пособий, автоматически появится индикатор, подтверждающий наличие у лица крупного рогатого скота, не удовлетворяющего минимальным требованиям, и дальнейший процесс заполнения становится невозможен 30 июня 2019 г. МТСР
10 Информация о принадлежности / непринадлежности к гражданству КР

 

ГРС

МТСР Автоматическая проверка граждан КР для выплат пособий 30 июля 2019 г. МТСР
11 Информация о гражданах-участниках боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пользующихся социальными гарантиями, связанными с прохождением военной службы

 

ГКДО

МТСР В результате автоматизации справка, подтверждающая факт того, что гражданин действительно является участником ВОВ, боевых действий на территории других государств или ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, отобразится автоматически. 20 апреля 2020 г. МТСР
12 Информация о несостоянии на учете в психоневрологическом диспансере

СПРАВКА 083

 

МЗ

ГРС При получении водительских удостоверений в автоматизированном режиме проверяет наличие информации о несостоянии на учете в психоневрологическом диспансере 30 октября 2019 г. ГРС
13 Информация о несостоянии на учете в наркологическом диспансере

СПРАВКА 083

 

МЗ

ГРС При получении водительских удостоверений в автоматизированном режиме проверяет наличие информации о несостоянии на учете в наркологическом диспансере 30 октября 2019 г. ГРС
14 Информация о регистрации юридического лица в реестре

 

МЮ

ГНС

 

1)      Эффективный обмен данными в СМЭВ «Тундук».

2)      Минимизация контакта граждан с государственными органами.

31 декабря 2019 г. ГНС
15 Информация о регистрации юридического лица в реестре

 

МЮ

СФ

 

1)      Эффективный обмен данными в СМЭВ «Тундук».

2)      Минимизация контакта граждан с государственными органами.

31 декабря 2019 г. СФ
16 Информация по товарным знакам

 

Кыргызпатент

ГТС Автоматическая проверка владельца товарного знака при таможенных процедурах 31 декабря 2019 г. ГТС
17 Информация о наличии судимости

 

МВД

ГКС

 

При устройстве на работу в государственные органы отдел кадров получает подтверждение об отсутствии судимости. 20 декабря 2019 г. ГКС
18 Информация о неимении налоговой задолженности

 

ГНС

ДГЗ при МФ Созданы условия для электронного получения справки о неимении налоговой задолженности перед государственным бюджетом 31 апреля 2019 г. ДГЗ при МФ
19 Информация о неимении задолженности по страховым взносам

 

ГНС

ДГЗ при МФ Созданы условия для электронного получения справки о неимении задолженности по страховым взносам 31 декабря 2019 г. ДГЗ при МФ

 

Примечание

Сокращения:

ГНС – Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики

ДГЗ при МФ – Департамент государственных закупок при Министерстве финансов Кыргызской Республики

Кыргызпатент – Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики

ГТС – Государственная таможенная служба при Правительстве Кыргызской Республики

МТСР – Министерство труда и социального развития Кыргызской Республики

СФ – Социальный фонд Кыргызской Республики

ГРС – Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики

ГИВФБ – Государственная инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при Правительстве Кыргызской Республики

МЮ – Министерство юстиции Кыргызской Республики

МВД – Министерство внутренних дел Кыргызской Республики

ГКС – Государственная кадровая служба Кыргызской Республики

МЗ – Министерство здравоохранения Кыргызской Республики

ГКДО – Государственный комитет по делам обороны Кыргызской Республики